NASZE CENY

Zajęcia grupowe trwają 90 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Opłata miesięczna to tylko 210 zł.

Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych.

polski